Η μη καταβολή εκ παραδρομής ποσοστού δόσης δεν επιφέρουν απώλεια ρύθμισης.

Σε ένα μερεμέτι αλλά μεγάλης αξίας για χιλιάδες φορολογούμενους που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών. Σε ανύποπτο χρόνο, δηλαδή από τον Οκτώβριο του 2015 εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία έδινε μια σειρά από διευκρινίσεις αναφορικά με το πότε χάνεται η ρύθμιση των 100 δόσεων και το σύνολο της ρυθμισμένης […]

Νέος ΚΠολΔ

Με τη νέα διατύπωση του άρθρου 393 του Κώδικα Πολ.Δικονομίας, όπως αυτός ισχύει μετά τις αλλαγές του νόμου 4335/2015, συγχωνεύονται στην παράγραφο 1 οι παράγραφοι 1 και 3 και η παλιά παράγραφος 3 αναριθμείται σε 2. Η πρώτη ουσιαστική αλλαγή είναι ότι αυξάνεται το χρηματικό όριο του μη επιτρεπτού της εμμάρτυρης απόδειξης από 20.000 σε […]